ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

MediaTek กำลังผลักดันขอบเขตของการสื่อสารดาวเทียม IoT 5G ขั้นสูงด้วยการทดลองภาคสนามที่ประสบความสำเร็จซึ่งถ่ายโอนข้อมูลผ่านดาวเทียม Alphasat L-band ของ Inmarsat ใน Geostationary Orbit (GEO) 35,000 กิโลเมตรเหนือเส้นศูนย์สูตร

ผลของการทดสอบภาคสนาม IoT ของ MediaTek และ Inmarsat จะมีส่วนร่วมในงานสร้างมาตรฐาน Rel-17 ของโครงการ 3rd Generation Partnership Project (3GPP) บน Non-Terrestrial Network (NTN) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มที่ครอบคลุมเพื่อสร้างมาตรฐาน 5G ไปสู่กรณีการใช้งานและบริการใหม่ๆ

เทคโนโลยี NB-IoT ผ่านดาวเทียม 5G ใหม่ได้สร้างการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางจากอุปกรณ์ NB-IoT มาตรฐานที่ใช้ดาวเทียมของ MediaTek ไปยังดาวเทียม GEO เชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับการครอบคลุม IoT ทั่วโลกอย่างแท้จริง การทดสอบที่ประสบความสำเร็จสร้างรากฐานสำหรับดาวเทียมไฮบริดและเครือข่ายเซลลูลาร์เพื่อเปิดใช้งานบริการ 5G IoT ใหม่ที่แพร่หลายในระดับโลก

MediaTek และ Inmarsat ได้ทำการทดสอบโดยมีสถานีฐานตั้งอยู่ที่ Fucino Space Center ในอิตาลีและพัฒนาโดย Institute for Information Industry (III) ประเทศไต้หวัน อุปกรณ์ทดสอบที่สร้างขึ้นด้วยชิปเซ็ต NB-IoT ที่รองรับดาวเทียมของ MediaTek ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี ระบบต้นแบบสร้างช่องทางการสื่อสารและการถ่ายโอนข้อมูลด้วยดาวเทียม GEO "Alphasat" ได้สำเร็จ

การทดสอบที่ประสบความสำเร็จ สามารถพิสูจน์ได้ถึงความเป็นไปได้ของมาตรฐานใหม่ระดับโลก และศักยภาพทางการตลาดแบบเปิดของการใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวในการเชื่อมต่อทั้งดาวเทียมและเครือข่ายเซลลูลาร์

วันที่ : 22 สิงหาคม 2563

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

เรื่องราวน่าสนใจ