ซอฟต์แวร์ (Software)  |   วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564

ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

“Clubhouse” แอปพลิเคชั่นทางโซเชียลที่ใช้คอนเทนท์ด้านเสียงในการสื่อสาร ซึ่งในขณะนี้มียอดดาวโหลดสูงกว่า 8 ล้านครั้ง และเปิดให้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้น (สำหรับแอนดรอยด์น่าจะเร็วๆ นี้)

Clubhouse คืออะไร?

Clubhouse เป็นโซเชียลมีเดียรูปแบบหนึ่งที่ใช้เสียงในการสื่อสาร ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมห้องสนทนาที่สนใจหรือจะสร้างห้องตามหัวข้อความสนใจ และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้จะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 บทบาท ซึ่งมีหน้าที่ต่างกันคือ ผู้สร้างห้องและผู้รับฟัง

  • ผู้สร้างห้อง : ผู้สร้างห้องสามารถสร้างได้ทั้งแบบห้องเปิดสาธารณะ หรือ ห้องส่วนตัว โดยสามารถตั้งหัวข้อล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเตรียมตัวและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าวได้ สำหรับหน้าที่หลักของผู้สร้างห้องคือ คอยควบคุมดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ เช่น อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมสามารถพูดแสดงความคิดเห็นให้ห้องนั้นได้ หรือ สามารถเชิญผู้เข้าร่วมออกจากห้องสนทนา เป็นต้น
  • ผู้รับฟัง : สำหรับผู้รับฟังสามารถเลือกเข้าร่วมห้องสนทนาได้ตามหัวข้อที่สนใจ โดยผู้รับฟังจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใด ๆ ได้ จนกว่าจะกดปุ่มยกมือ (ภายในแอป) และได้รับอนุญาตจากผู้สร้างห้องให้พูดได้ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเสียงได้นั้นเอง

 

จุดเด่นของ Clubhouse

สำหรับความน่าสนใจของแอปพลิเคชั่น Clubhouse คือการสนทนาตอบโต้ซึ่งกันและกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่มีการบันทึกหรือย้อนกลับไปฟังได้เหมือนทั่วไปและสามารถร่วมพูดคุยในห้องสนทนาสูงสุดได้ถึง 8,000 คน ทำให้หลายท่านสนใจและอยากจะเข้าร่วมใช้งานในแอปพลิเคชั่นนี้

สมัครใช้งาน Clubhouse

สำหรับการสมัครใช้งาน อาจจะยุ่งยากสักเล็กน้อย เนื่องจากมีผู้สนใจร่วมใช้งานเป็นจำนวนมากทำให้แอปพลิเคชั่นจำกัดสิทธิ์ผู้ร่วมใช้งาน ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้งานจะต้องได้รับ “จดหมายเชิญ (Invitation)” จากผู้ใช้งานปัจจุบันจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ หรือสามารถสร้างชื่อ ผู้ใช้งาน (Username) เพื่อจองสิทธิ์การใช้งานไว้ก่อนก็ได้เช่นกัน โดยการสมัครจองสิทธิ์ล่วงหน้าให้ ระบุเบอร์โทรศัพท์ > กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ > ใส่ชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการ

การใช้งาน Clubhouse

หลังจากได้รับจดหมายเชิญเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นเรียบร้อย ท่านจะต้องระบุความสนใจเบื้องต้นที่ต้องการ หลังจากนั้นระบบจะสุ่มห้องตามความสนใจมาให้ท่านเลือกเข้าร่วมรับฟังหรือท่านจะสร้างห้องตามหัวข้อที่สนใจก็ได้

สรุปโดยรวมคือการใช้งานแอปพลิเคชั่น Clubhouse เหมือนการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อที่ตนเองสนใจ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ซึ่งเหมาะกับวิถีชีวิตในยุค New normal แบบปัจจุบันนี้ สำหรับผู้ที่สนใจใช้งาน Clubhouse สามารถดาวโหลดได้ ที่นี่

มือถือออกใหม่