ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

dtac พร้อมเป็นจุดบริการในการลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนของผู้ใช้งานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ พร้อมประกาศเชิญชวนให้ผู้ใช้งานดีแทค 1 เลขหมาย สามารถให้สิทธิ์คนในครอบครัวได้อีก 2 สิทธิ์ โดยผู้ใช้งานดีแทคทุกคน และคนในครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ 

ผู้ใช้งานดีแทคลงทะเบียนได้  3 ช่องทาง ดังนี้

  • ลงทะเบียนผ่าน ดีแทค แอป
  • ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ดีแทค www.dtac.co.th
  • ลงทะเบียนที่ ศูนย์บริการ dtac Hall ในเวลาที่ห้างเปิดทำการ (เฉพาะที่กรุงเทพฯและปริมณฑล)

หลังจากการลงทะเบียน ผู้ใช้งานจะได้รับ QR code นำไปแสดงที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลาง บางซื่อ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง ตามวันและเวลาที่ได้รับนัดจากการลงทะเบียน โดยจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7  มิถุนายน 2564 ช่วงเวลา 9.00 น. – 18.00 น. เป็นต้นไป ผู้ใช้งานดีแทคสามารถเข้าประตู 3 ของศูนย์บริการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อเริ่มเข้าสู่ขั้นตอน การฉีดวัคซีน โดยดีแทคจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมทั้งได้เพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและรถโมบายล์รองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ในระยะแรกจะเปิดให้มีการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2564 และจะมีการประชาสัมพันธ์ขยายช่วงเวลาการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวิคซีนโควิดกลาง บางซื่อต่อไป

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

เรื่องราวน่าสนใจ