ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

เป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียว สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับโรคระบาค COVID-19 โดยการตรวจสอบโรคที่เจอได้ทำได้จากการแพทย์เท่านั้น หรือตรวจวัดแต่อุณหภูมิร่างกายภายนอก ไม่สามารถวัดค่าได้แม่นยำและเป็นจริง ทว่ามหาวิทยาลัย DURHAM ได้ร่วมมือกับองค์กร roboscientific ในสหราชอาณาจักร หรือประเทศอังกฤษได้ทำการเผยแพร่วิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจสอบ COVID-19 จากอากาศ กล่าวคือตรวจวัดผลลัพธ์จากกลิ่น (SMELL) ซึ่งผลทดสอบระบุว่ามีค่าความแม่นยำมากถึง 98%-100% กันเลยทีเดียวจากผู้ทดสอบเข้าร่วมประมาณ 54 คน

หลักการทำงานคือ เมื่อผู้ที่เป็นโรคทั้งแสดงอาการ (ไม่มั่นใจว่าติด COVID-19) หรือไม่แสดงอาการ หายใจ ตัวเครื่องจะนำอากาศโดยรอบมาวิเคราะห์ตรวจสอบกับลายรหัสของโรค หากมีผลลัพธ์ตรงกัน ตัวเครื่องจะแจ้งเตือนทันที ตัวเครื่องสามารถติดตั้งได้ทั้งติดผนัง หรือใช้มือจับตรวจจับโดยการนำไปวัดค่าเป็นรายบุคคลของการหายใจ เหมาะสำหรับนำไปใช้ติดตั้งห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, โรงเรียน, โรงแรม หรือพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ roboscientific 307b ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเท่านั้น แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่อุปกรณ์นี้หากนำมาใช้งานได้จริง ก็จะเพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

เรื่องราวน่าสนใจ