เทคโนโลยี (Technology)  |   วันที่ : 28 มกราคม 2565

ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวมากขึ้นแล้ว โดยธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเปิดตัวบริการ dStatement ที่จะช่วยให้ประชาชนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การยื่นขอสินเชื่อ หรือบริการของทางธนาคาร เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องไปยื่นขอ statement ในรูปแบบกระดาษ ที่สำคัญประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น ดังนั้นเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่า dStatement คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

dStatement คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

dStatement หมายถึง (digital bank statement) เป็นเอกสารรายการเดินบัญชีของเรานั่นเอง แต่จะมาเป็นในรูปแบบดิจิทัล กล่าวคือ จะไม่เป็นชุดกระดาษเอกสารแล้ว หากใครมีรายการเดินบัญชีเยอะก็จะมีหลายหน้าเป็นชุดเลย เพิ่มความลำบากในการทำและตรวจสอบ

ดังนั้น dStatement จึงเป็นการต่อยอด ซึ่งคุณสามารถขอทำรายการกับธนาคารที่ตนเองมีบัญชีเงินฝากอยู่ เพื่อส่งข้อมูล bank statement ไปยังธนาคารแห่งอื่นได้โดยตรง ผ่านช่องทางอแอปพลิเคชั่นของธนาคาร (mobile banking application) หรือช่องทางอื่นตามแต่ละสถาบันการเงินนั้นๆ กำหนด

จากภาพข้างต้นช่วงแรก คุณจะใช้บริการ dStatement ได้กับ 3 ธนาคาร ที่ต้องการยื่นทำธุรกรรมขอสินเชื่อก่อน ที่รับข้อมูลได้ นั่นคือ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเกียรตินาคินภัทร แต่สามารถขอเอกสารเดินบัญชีได้ครบ 6 ธนาคารเลย นั่นคือ ...

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เช่น คุณต้องการขอสินเชื่อจาก 3 ธนาคารข้างต้น คุณสามารถเดินเข้าไปที่สาขาที่คุณสะดวกแล้วแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นก็จะมีการดำเนินการส่งคำขอไปยัง 6 ธนาคารข้างต้นที่คุณมีบัญชีเงินฝาก ที่ต้องการใช้เป็นหลักฐานในการยื่น จากนั้นก็เข้าแอปพลิเคชั่น จะเห็นแจ้งเตือน แล้วทำรายการต่อ และดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียม ลำดับต่อไปรายการเดินบัญชีดังกล่าวจะเข้ามาที่ธนาคารกรุงเทพทันที

เงื่อนไข คือ....

 • เลือกได้สูงสุด 5 บัญชี และค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไป
 • ค่าธรรมเนียมจะไม่เกิน 75 บาทต่อบัญชี
 • การชำระค่าธรรมเนียมจะจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากเลย ไม่ต้องพกเงินสดมาจ่ายที่สาขา
 • การใช้บริการ dStatement คุณจะต้องยิมยอม มีการลงทะเบียนและรับรองก่อนที่สาขานั้นๆ เสมอ ที่สำคัญคือ คุณจะไม่ได้รับสำเนาใดๆ เลย ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลระหว่างธนาคารเท่านั้น
 • กรณีที่ใช้บริการ dStatement แล้วดำเนินรายการไม่สำเร็จ ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไป จะคืนเข้าบัญชีในวันถัดไป

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที