เทคโนโลยีภายในบ้าน (Home & Living)  |   วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565

ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและใครที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครจะต้องรู้ไว้ ถ้าคุณเกิดเหตุร้าย เหตุไม่คาดคิด หรือเหตุไม่ได้รับความเป็นธรรม ถ้าคุณไม่มีหลักฐานติดตัว หรือมีน้อย ก็เพิ่มทางเลือกได้ด้วยขอดูกล้องวงจรปิด CCTV ของกรุงเทพมหานครได้ ทว่าเมื่อก่อนนั้นมีขั้นตอนยุ่งยาก แต่ปัจจุบันคุณสามารถส่งคำร้องขอดูภาพวิดีโอกล้องวงจรปิดได้แล้ว ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งคุณต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อย เบื้องต้นมีทั้งหมด 13 ศูนย์ CCTV

การขอดูภาพวงจรปิด ลงทะเบียนขอคำร้องผ่านสองช่องทาง

ขั้นตอนก่อนการลงทะเบียน สิ่งที่คุณต้องเตรียมคือ...

  • การจดระบุหมายเลขเสา, ตู้ควบคุม และกล้อง รวมถึงวันเวลาที่ต้องการระบุให้ชัดเจน ช่วงเวลาใด

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอดูภาพกล้องวงจรปิด CCTV

  • ต้องมีการลงบันทึกประจำวัน และทำสำเนาเก็บไว้
  • ขอหนังสือขอภาพจาก (สถานีตำรวจ) โดยต้องกรอกเลขที่เอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะได้รับหมายเลขอ้างอิง (Reference Number) โดยจะแจ้งผลการดำเนินงานภายใน 24 ชั่วโมง (ตรวจสอบสถานะได้ที่นี่) การดาวน์โหลดภาพวงจรปิดทำได้โดยผ่านช่องทางที่เราได้ระบุไว้...

หมายเหตุ : การได้รับข้อมูลภาพภายใน 24 ชม. ต้องมีจำนวนกล้องไม่เกิน 6 กล้อง และระยะเวลารวมข้อมูลภาพไม่เกิน 3 ชม. กรณี ระยะเวลารวมข้อมูลภาพเกิน 3 ชม. ให้ติดต่อรับข้อมูลภาพที่ ศูนย์ CCTV

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

หมวดข่าว