หุ่นยนต์ (Robot)  |   วันที่ : 8 มกราคม 2566

ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

Google กำลังทดสอบหุ่นยนต์ตัวใหม่ที่สามารถตั้งโปรแกรมเองได้ เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนี้ทำให้สามารถตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ และนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

แหล่งข่าวระบุไว้ว่า หุ่นยนต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและค้นหาวิธีการทำงานด้วยตัวเองทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและสามารถปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็มีประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ความสามารถในการตั้งโปรแกรมด้วยตนเองนี้อาจมีนัยสำคัญสำหรับสาขาวิทยาการหุ่นยนต์ ซึ่งหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมนั้นต้องการการโปรแกรมเมอร์ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะสามารถลงโปรแกรมทำให้ระบบสามารถปฏิบัติงานได้

ซึ่งอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แต่ในทางตรงกันข้าม หุ่นยนต์ที่ตั้งโปรแกรมด้วยตนเองได้อาจถูกนำไปใช้ในการตั้งค่าต่างๆ และสามารถปรับให้เข้ากับงานในสภาพแวดล้อมใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือสรุปคือ ทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์นั่นเอง แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

การนำไปใช้งานสำหรับเทคโนโลยีนี้คือใช้ในสายการผลิต ซึ่งหุ่นยนต์มักถูกใช้เพื่อทำงานซ้ำ ๆ หุ่นยนต์ที่สามารถตั้งโปรแกรมด้วยตนเองได้อาจจะสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับงานใหม่ได้ในทันที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมากเลยทีเดียว

ยังไม่มีข่าวว่าหุ่นยนต์ตัวใหม่นี้จะเปิดให้สาธารณชนเข้าชม ที่ไหน เมื่อไร หรือจะใช้ทำอะไรได้บ้าง อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อวงการวิทยาการหุ่นยนต์และปฏิวัติวิธีคิดของเราเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมไปอย่างสิ้นเชิง

แหล่งที่มา www.popsci.com/technology

มือถือออกใหม่