ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle)  |   วันที่ : 23 มกราคม 2566

ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

อีกหนึ่งทางเลือกเผื่อว่าใครขี้ลืม หรือไม่อยากพกบัตรหลายใบก็สามารถใช้วิธีนี้ยืนยันตัวตนให้ตนเองได้ สำหรับระบบ Digital ID ได้มีการรองรับการใช้งานตัวตนดิจิทัลใช้แอปพลิเคชั่นในการลงทะเบียนได้แล้ว ผ่านแอปพลิเคชั่น D.DOPA ทั้งแพลตฟอร์ม Android กับ iOS ดาวน์โหลดได้ฟรี ซึ่งเมื่อทำดาวน์โหลดแล้วสามารถลงทะเบียนได้สองแบบ คือ ด้วยตนเองกับผ่านเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยตนเอง

 • เลือกหัวข้อลงทะเบียนด้วยตนเอง แล้วยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
 • ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่
 • ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่
 • ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากถูกต้องให้กดยืนยัน
 • ถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเอง
 • ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดา
 • ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
 • เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

 • เลือกหัวข้อลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่
 • นำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน ทำการเปิดแอปพลิเคชัน D.DOPA พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ แล้วกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
 • ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง พร้อมสแกนลายนิ้วชี้กับเจ้าหน้าที่
 • สแกน QR code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ ด้วยแอปพลิเคชั่น D.DOPA
 • ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดา
 • ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
 • เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) คือ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของทางภาครัฐ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและการใช้หลักฐาน ในการทำธุรกรรมต่างๆ แทนบัตรประชาชนตัวจริง มีประโยชน์และความปลอดภัยอย่างไร

ข้อบังคับดังกล่าวเพิ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 มุ่งหวังให้ลดการพกพาบัตรและปลอมแปลง สามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัลบนสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชั่น ใช้ยืนยันตัวตนบนโลกดิจิทัลได้อย่างถูกต้องแม่นยำและปลอดภัย นอกจากนี้บัตรประชาชน Digital ID จะเป็นคิวอาร์โค้ด ช่วยลดการปลอมแปลงบัตรประชาชนหรือการสวมรอยได้

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

หมวดข่าว