ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

การใช้งานโปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดนั้นสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น ทดสอบผ่านโปรแกรม VAJA TTS โดยผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการฟังเสียงผ่านทางหน้าต่างของโปรแกรม หรือการนำโปรแกรมใช้ร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เฟสของ TTS บน Android เป็นต้น

โดยหน้านี้จะแสดงตัวอย่างการใช้งานพื้นฐาน ที่ติดตั้งมากับ engine ของเราโดยมีรายละเอียดดังนี้ เปิดโปรแกรม Vaja TTS ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการผ่านทางกล่องรับข้อความ ผู้ใช้สามารถฟังเสียงโดยทำการกดปุ่ม Speak ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนเสียงเร็ว/ช้า ผ่านทาง Slider Speed ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนเสียงทุ้ม/แหลม ผ่านทาง Slider Pitch และนอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงที่ได้ออกเป็นไฟล์ที่ต้องการผ่านทาง ปุ่ม Save Wav

Client App ตัวอย่าง

คุณสมบัติของโปรแกรม

  • รับข้อความไทย/อังกฤษ
  • Save เก็บเป็น *.wav ได้
  • ปรับความดัง 
  • ปรับความเร็วเสียง
  • ปรับระดับเสียงสูงต่ำ 

หมายเหตุ: ทดลองใช้งานได้ 3 เดือน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vaja.nectec.or.th/android 

ไฮไลท์ข่าวเด่น

อ่าน

แบ่งปันบทความ

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

เรื่องราวน่าสนใจ