Menu

เมนู

Licorice

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  • อีกหนึ่งชื่อ...? Android L อาจจะใช้ชื่อเรียกว่า "Licorice"

    ยังคงเป็นปริศนากันต่อไปสำหรับชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของ Android L ระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่จาก Google ที่ใครๆ หลายคนกำลังติตดามว่าจะเป็นขนม...

    5,413 อ่านต่อ

โหลดเพิ่มเติม