Menu

เมนู

Memoji

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  • Memoji และ Emoji ใหม่!! ที่จะมาใน iOS 14

    Apple เผยโฉม Memoji และ Emoji ใหม่ที่จะมาใน iOS 14 Memoji  เพิ่มวิธีการสร้างสรรค์ Memoji ในลุคของเราเอง ให้หลากหลายยิ่งขึ้นใน ...

    1,825 อ่านต่อ

โหลดเพิ่มเติม