เทคโนโลยี (Technology)  |   วันที่ : 10 ตุลาคม 2564

ปรับขนาดตัวอักษร - ก+ก

แชร์

ในยุคปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ smartwatch, wearable และ smart tracking เป็นต้น และจากการพัฒนาของสิ่งเหล่านี้จึงนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Internet of bodies (IoB) หรือการผสมผสานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และร่างกายขึ้นมา วันนี้ทางทีมงานจะพาไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีดังกล่าวให้มากขึ้น

Internet of bodies (IoB) คือ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และร่างกายเชื่อมต่อเข้าหากันทางใดทางหนึ่ง เพื่อใช้ตรวจวัด เสริมประสิทธิภาพ หรือโอนถ่ายข้อมูล โดยรูปแบบของ IoB สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

  • ใช้งานภายนอกร่างกาย (Body external) : อุปกรณ์สวมใส่ต่าง ๆ เช่น Apple Watches, Fitbits, Garmin เพื่อใช้ตรวจวัดด้านสุขภาพ
  • ใช้งานภายในร่างกาย (Body internal) : ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณฺทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น ยาเม็ดดิจิทัลสำหรับเก็บข้อมูลระบบภายใน
  • ฝังไว้ในร่างกาย (Body embedded) : การฝังไมโครชิปเพื่อระบุตำแหน่ง หรือใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบเรียลไทม์

สำหรับในส่วนของ IoB ที่ฝังไว้ในร่างกายนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนของการพัฒนาและยังไม่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายนัก

โดยปัจจุบันได้มีการทดลองวิธีการดังกล่าวกับกลุ่มตัวอย่าง 4,000 คน ในบริษัทแห่งหนึ่ง และพบว่า พนักงานกลุ่มทดลองไม่จำเป็นต้องพกบัตรเพื่อเข้า-ออก อาคาร สามารถซื้อสินค้าและโดยสารรถประจำทางโดยไม่ต้องพกเงินสด เพราะข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นร่วมถึงการชำระเงินถูกบรรจุอยู่ในชิปที่ฝังไว้ในร่างกายแล้ว

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยญชาญหลายท่านยังคงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยี Internet of bodies (IoB) ซึ่งยังคงต้องพัฒนากันต่อไปเพื่อให้มั่นใจในจุดนี้ก่อนถูกนำมาใช้จริงในอนาคต

ข้อมูลจาก: forbes , rand , medium

มือถือออกใหม่

คำศัพท์ไอที

หมวดข่าว